innehåll bläddra bläddra BLÄDDRA VIDARE BLÄDDRA TILLBAKA innehåll
anteckningar anteckningar anteckningar Arcosanti anteckningar arkitekt metmoc coast hyperBuilding.jpg
din egen

Presentation

Att välja ett namn som ArkitekturArbeten på en webbsida markerar ett sätt att se på arkitektur som kommer ur snickarlådan och skulptörens atelj´┐Żer. Den analys som ligger bakom sidan är baserad på ett sätt att läsa historien.
Under trettiotalet på nittonhundratalet kom byggprojekten i Sverige att först och främst ses som arbetsmöjligheter. Under nittonhundratalets sextiotal representerade byggnader en plats att sova på för alla de som kom från landet till staden. Detta var två steg bakåt för den två tusen år gamla kultur av kunskap som kallas stadens arkitektur. Husen kom till slut runt 1970 att återknyta sitt utseende till det Rom som för två tusen år sedan beboddes av åttio procent ofria egendomslösa romerska trälar. Vi känner alla till exempel i vår närmaste omgivning. Ur kulturruinerna återskapas nu på alla fronter en byggnadskonst. Den instrumentella människosynens nittonhundratal befolkas. Långt om länge upptäcks åter levande fria personer genom ritningarna. I den verksamheten skall Webbsidan ArkitekturArbeten användas.

Vad göra?

Sidan ägs, sätts upp, designas och används av Sveriges arkitekter. Genom denna sida kan vi kanalisera in ett direkt inflöde från stadens alla befolkade miljöer till vår kula mellan ritningarna och papperen. För att detta skall fungera måste vi bjuda på oss och deltaga på sidan på alla plan. Vi måste vända oss till sidans besökare. Genom detta samarbete skall vi tillsammans etablera en kultur av ansvar hos arkitekten i Sverige. Tillsammans skall vi etablera en ställning för Sveriges arkitekter som ansvarstagarna i byggnadssammanhang.

Vad är målet?

Arkitektens disciplin skall i Sverige vara att ha ett huvudansvar för människornas miljö. Vi skall kunna alla aspekter på detta ämne. Politiker och byggherrar bestämmer alltid vad de kan tillstyrka men vårt ansvar mot vårt eget yrke kräver av oss att vi lanserar lösningar som kan ta hand om alla de frågor som bara vi själva kan ställa på ett projekt.
Vi måste finna varandra. Det finns en rå bigott lättja hos en och annan aktör av de som
sysslar med hus. Vi måste finna stöd hos varandra att stå på oss och ej göra oss till verktyg för detta sätt att se på våra medmänniskors miljö.

En WebbSida?

I dag är det väll inte så många som ställer sig den frågan. Vi kan väll kort minnas vad vi läst om vår historia. Vid 1930, så där, hade vi antagligen bildat en förening. Om det varit artonhundratal nu hade vi skapat ett sällskap,
på våra sammankomster hade vi druckit punsch. Vår webbsida kommer att ansluta till alla kanaler precis som gårdagens upplägg hade gjort.
Webbsidan kommer att finnas kvar i princip för alltid nu. Det är redan upplagt för att den inte skall vara beroende till sin livstid av förhållanden hos dagens huvudansvariga. En stiftelse kommer då att äga alla egendomar som är förknippade med webbsidan. Allt material som läggs på sidan kommer att bevaras permanent.
Alla aktörer inom arkitektur äger redan nu i starten rätt på sidan till de roller de redan har i arbetet med Svenska arkitektur. Det gäller innehållet och det som beskrivs här. Det gäller stadsarkitekter som vill se sin stad i ett speciellt ljus. Det gäller en arkitekt som vill se sitt arbete beskrivas i ett speciellt ordalag. Att samarbete är målet är det enda vi på sidan kräver av alla aktörer. Konstruktivitet råder här. Det finns hur många andra kanaler som
helst för debatt. Det måste finnas en kanal som lämnar hela utrymmet åt förslagen. Vi skall ha speciella diskussionssidor för debatter. Utseendet på dem får värka fram ur arbetet vårt

Nya marker

Genom att träna vårt samarbete inom hela den arkitektoniska disciplinen skall vi erbjuda våra kunder en ny nivå på ansvarstagande. Genom att bli en attraktiv medarbetare i alla frågor om all miljö skall vi ge alla nya möjligheter med en kontakt med oss arkitekter.
fri publicering av eget material
fri publicering av eget material
april 2010
arkitektur
arkitektur
skandinavien
skandinavien
arkitekturprojektet
arkitekturprojektet
miljöverket
miljöverket
arkitektur är verktyg arkitektur är verktyg miljö är mål miljö är mål STAD   I   LJUS STAD   I   LJUS 5